Co ren mạ kẽm K1

Hết hàng

Co ren (cút ren) 90 độ mạ kẽm - Áp xuất làm việc: 16kg/cm2 - Kích cỡ: 1/2'' - 4'' (DN 15- DN 100) - Dùng cho: Nước, khí, gas, xăng dầu

Co ren (cút ren) 90 độ mạ kẽm

- Áp xuất làm việc:  16kg/cm2
- Kích cỡ: 1/2'' - 4'' (DN 15- DN 100)
- Dùng cho:  Nước, khí, gas, xăng dầu

Sản phẩm liên quan