Tê ren mạ kẽm K1

Còn hàng

Tê ren mạ kẽm (China) - Áp xuất làm việc: 16kg/cm2 - Kích cỡ: 1/2'' - 4'' (DN 15- DN 100) - Dùng cho: Nước, khí, gas, xăng dầu

Tê ren mạ kẽm (China)

- Áp xuất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 1/2'' - 4'' (DN 15- DN 100)

- Dùng cho: Nước, khí, gas, xăng dầu

Sản phẩm liên quan